• Heeft u te maken met huiselijk geweld, zoek dan hulp bij mensen uit uw omgeving of neem direct contact op met het meldpunt Veilig Thuis.
  • Heeft u een hulpmiddel nodig vanwege een mobiliteitsprobleem? En kunt u zelf niet tot een oplossing voor uw probleem komen? Neem dan contact op met het Sociaal Team.
  • Heeft u een vermoeden van kindermishandeling? Of merkt u dat uw eigen kind of dat van een ander wordt mishandeld of seksueel misbruikt? Neem dan contact op met Veilig Thuis.
  • Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw naaste omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.
  • Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. U vindt deze organisaties en professionals in de gemeentegids of via het Zorgplein en Sociaal Plein van Bergenlimburg.online.
  • Het Sociaal Team is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Bergen.
  • Kunt u niet meer zelf fietsen of autorijden, heeft u moeite met het afleggen van lange afstanden of kunt u geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer? Hier vindt u verschillende mogelijkheden die u weer op weg kunnen helpen.
  • Nu en in de toekomst prettig en veilig blijven wonen. Misschien dat aanpassingen aan uw woning of hulp bij het huishouden hierbij kunnen helpen.
  • Meer informatie over alles wat er komt kijken bij het aanvragen van zorg, zoals het keukentafelgesprek, cliëntondersteuning, de eigen bijdrage en het persoonsgebonden budget.
  • Meer informatie voor mensen met een zorg- of hulpvraag.