• AED is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een toestel dat op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient aan een persoon met een plotselinge hartstilstand.
  • Lees hier meer over de bevoegdheden van BOA's en toezichthouders.
  • Brandweer Limburg-Noord redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen.
  • Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid om de leefomgeving te bevorderen.
  • De beelden van de camera’s bij bedrijven of woningen kunnen de politie helpen bij de opsporing naar de dader(s) van bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak. Hiervoor is het project ‘Camera in beeld’ opgezet.
  • Waterschap Limburg is druk bezig met dijkversterkingen. Dit is nodig voor de veiligheid van mens en dier, en om te voorkomen dat de Maas bij hoog water schade aanricht.
  • Zorgdragen voor veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De gemeenteraad stelt iedere vier jaar de veiligheidsprioriteiten vast in een 'Integraal Veiligheidsplan'.
  • Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. We willen u graag inzicht geven in de verschillende methodes van oplichting en tips om dergelijke oplichting te voorkomen.
  • Lees meer over het spreekuur van de politie in het gemeentehuis en andere contactmogelijkheden met de politie.
  • Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen. Dat is wat de gemeenten in Noord-Limburg samen met de politie willen bereiken met Waak voor Inbraak.
  • Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en daarmee woningen of bedrijfspanden voor bepaalde tijd sluiten als daar sprake is van drugshandel.