• AED is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een toestel dat op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient aan een persoon met een plotselinge hartstilstand.
 • Lees hier meer over de bevoegdheden van BOA's en toezichthouders.
 • Brandweer Limburg-Noord redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen.
 • Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid om de leefomgeving te bevorderen.
 • De beelden van de camera’s bij bedrijven of woningen kunnen de politie helpen bij de opsporing naar de dader(s) van bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak. Hiervoor is het project ‘Camera in beeld’ opgezet.
 • Waterschap Limburg is druk bezig met dijkversterkingen. Dit is nodig voor de veiligheid van mens en dier, en om te voorkomen dat de Maas bij hoog water schade aanricht.
 • Van november tot en met februari vinden ieder jaar de meeste woninginbraken plaats. Lees hier wat u zelf kunt doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.
 • Zorgdragen voor veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De gemeenteraad stelt iedere vier jaar de veiligheidsprioriteiten vast in een 'Integraal Veiligheidsplan'.
 • Meer informatie over het oplaten van ballonnen en het vliegen met drones. Om dit veilig te laten verlopen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
 • Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u bij acute noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden. NL-Alert ontvangt u op uw mobiel.
 • Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. We willen u graag inzicht geven in de verschillende methodes van oplichting en tips om dergelijke oplichting te voorkomen.
 • Lees meer over het spreekuur van de politie in het gemeentehuis en andere contactmogelijkheden met de politie.
 • Deze jaarwisseling (2021-2022) geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten.
 • Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en daarmee woningen of bedrijfspanden voor bepaalde tijd sluiten als daar sprake is van drugshandel.