• AED

  AED is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een toestel dat op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient aan een persoon met een plotselinge hartstilstand.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Wilt u een gebied binnengaan dat door de gemeente is afgezet? Dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Lees hier hoe u die aanvraagt.

 • Integraal Veiligheidsplan

  Zorgdragen voor veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De gemeenteraad stelt iedere vier jaar de veiligheidsprioriteiten vast in een 'Integraal Veiligheidsplan'.

 • Luchtruim gebruiken

  Wilt u het luchtruim gebruiken vanaf een andere plek dan een vliegveld? Lees dan hier welke regels op uw situatie van toepassing zijn.

 • Politie, brandweer, BOA's en straatcoaches

  Lees hier meer over de politie en brandweer in de regio Noord-Limburg en de BOA's, toezichthouders en straatcoaches in de gemeente Bergen.

 • Veiligheid in uw omgeving

  Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw eigen veiligheid en die van uw omgeving kunt vergroten. Hier leest u meer over deze mogelijkheden.

 • Vuur stoken

  Wilt u vuur stoken in de openbare ruimte? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. Kijk hier of dit het geval is en hoe u deze aanvraagt.

 • Waterstand van de Maas

  Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die worden genomen om overstromingen van de Maas te voorkomen. Ook vindt u een overzicht van vragen en antwoorden met betrekking tot hoogwater.

 • Wet Damocles

  Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en daarmee woningen of bedrijfspanden voor bepaalde tijd sluiten als daar sprake is van drugshandel.