• Afval Infolijn

  Bij de Afval Infolijn kunt u gratis terecht met bijna al uw vragen over afval.

 • Afvalkalender

  In de afvalkalender vindt u alle informatie over de soorten van afval en de inzameling hiervan.

 • Afvalsoorten

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende soorten afval en hoe deze worden ingezameld in de gemeente Bergen.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval.

 • Afvalwater lozen voor inwoners

  Het is niet toegestaan om huishoudelijk afvalwater buiten het riool te lozen. U kunt hiervoor een vrijstelling aanvragen bij Waterschap Limburg.

 • Asbest

  Meer informatie over het verwijderen van asbest en het aanbieden van asbesthoudend afval.

 • Milieupark Heukelom

  Particulieren uit de gemeente Bergen kunnen bij Milieupark Heukelom verschillende soorten afval gescheiden inleveren.