• Afval Infolijn

  Bij de Afval Infolijn kunt u gratis terecht met bijna al uw vragen over afval.

 • Afvalkalender

  In de afvalkalender vindt u alle informatie over de soorten van afval en de inzameling hiervan.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing zodat uw afval opgehaald en verwerkt wordt. Lees hier wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen de aanslag.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u afvalwater lozen in het riool? Lees hier of u daar een vergunning voor nodig heeft. Soms volstaat een melding.

 • Milieupark Heukelom

  Bij het milieupark kunt u verschillende soorten afval gescheiden inleveren.

 • Soorten afval

  Meer informatie over de verschillende soorten afval en hoe deze worden ingezameld.