Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) verzorgt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Bergen.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing zodat uw afval opgehaald en verwerkt wordt. Lees hier wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen de aanslag.

 • Betalingsregeling en kwijtschelding

  Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling, kwijtschelding van belastingen en teruggave van belastingen en heffingen als u verhuist naar een andere gemeente.

 • Forensenbelasting

  Heeft u een woning of stacaravan in een andere gemeente dan waar u ingeschreven staat? Dan betaalt u mogelijk forensenbelasting.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als woningeigenaar betaalt u ieder jaar OZB. Dit geldt ook als u een bedrijfspand bezit of huurt. Lees hier hoe de OZB wordt berekend en wat u moet doen.

 • Verblijfsbelasting

  Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen, betalen verblijfsbelasting (eerder: toeristenbelasting).

 • WOZ-waarde

  De BsGW taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.