U betaalt ieder jaar gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int deze belastingen. BsGW voegt de gemeentelijke en waterschapsbelastingen zoveel mogelijk samen op één aanslagbiljet. Daarnaast stelt BsGW de hoogte van de WOZ-waarde vast van alle woningen en bedrijven in de gemeente Bergen.

Via de links hieronder vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. De belastingtarieven in 2023 vindt u op de website van BsGW.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval.

 • Betalingsregeling en kwijtschelding

  Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling, kwijtschelding van belastingen en teruggave van belastingen en heffingen als u verhuist naar een andere gemeente.

 • Forensenbelasting

  Heeft u een woning of stacaravan in een andere gemeente dan waar u ingeschreven staat? Dan betaalt u mogelijk forensenbelasting.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als woningeigenaar betaalt u ieder jaar OZB. Dit geldt ook als u een bedrijfspand bezit of huurt. Lees hier hoe de OZB wordt berekend en wat u moet doen.

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing voor uw afval- of regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool.

 • Verblijfsbelasting

  Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen, betalen verblijfsbelasting (eerder: toeristenbelasting).

 • WOZ-waarde

  De BsGW taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.