• U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
  • Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling en kwijtschelding van belasting.
  • U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.
  • U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente.
  • Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen, betalen verblijfsbelasting.
  • De WOZ-waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het Rijk en waterschap.