Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen. Het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Bergen wordt verzorgd door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW(externe link)). BsGW voegt de gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen zoveel mogelijk samen op één aanslagbiljet. Daarnaast stelt BsGW de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in de gemeente.

Via de links hieronder vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval.

 • Betalingsregeling en kwijtschelding

  Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling, kwijtschelding van belastingen en teruggave van belastingen en heffingen als u verhuist naar een andere gemeente.

 • Forensenbelasting

  Heeft u een woning of stacaravan in een andere gemeente dan waar u ingeschreven staat? Dan betaalt u mogelijk forensenbelasting.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als woningeigenaar betaalt u ieder jaar OZB. Dit geldt ook als u een bedrijfspand bezit of huurt. Lees hier hoe de OZB wordt berekend en wat u moet doen.

 • Verblijfsbelasting

  Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen, betalen verblijfsbelasting (eerder: toeristenbelasting).

 • WOZ-waarde

  De BsGW taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.