Ondernemen in Bergen

 • Aanbesteden en inkoop

  Een aanbesteding is een procedure waarbij de gemeente ondernemers de mogelijkheid biedt om een offerte uit brengen voor het uitvoeren van een opdracht, een levering of dienst.

 • Bedrijfsbezoeken college van B en W

  Burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen. U kunt uw bedrijf hiervoor aanmelden.

 • Bedrijfscontactfunctionaris

  De gemeente Bergen staat voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Wij helpen u graag met vragen over ondernemen en economische ontwikkelingen in onze gemeente.

 • Bedrijventerrein De Flammert

  Op het bedrijventerrein De Flammert zijn circa 55 bedrijven gevestigd. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectare.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

 • Een bedrijf starten

  Lees meer over wat er komt kijken bij het starten van een hotel, bed and breakfast, camping, kinderopvang of seksbedrijf.

 • Openingstijden winkels

  U wilt uw winkel openen buiten normale winkeltijden of op feestdagen. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Hier leest u hoe die aanvraagt.