• Aanbesteden en inkoop

  Een aanbesteding is een procedure waarbij de gemeente ondernemers de mogelijkheid biedt om een offerte uit brengen voor het uitvoeren van een opdracht, een levering of dienst.

 • Bedrijfsbezoeken college van B en W

  Burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen. U kunt uw bedrijf hiervoor aanmelden.

 • Bedrijfscontactfunctionaris

  De gemeente Bergen staat voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Wij helpen u graag met vragen over ondernemen en economische ontwikkelingen in onze gemeente.

 • Bedrijventerrein De Flammert

  Op het bedrijventerrein De Flammert zijn circa 55 bedrijven gevestigd. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectare.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

 • Een bedrijf starten

  Lees meer over wat er komt kijken bij het starten van een hotel, bed and breakfast, camping, kinderopvang of seksbedrijf.

 • Mantelzorgvriendelijke werkgever

  De gemeente Bergen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De gemeente roept andere organisaties op om hier ook mee aan de slag te gaan.

 • Openingstijden winkels

  U wilt uw winkel openen buiten normale winkeltijden of op feestdagen. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Hier leest u hoe die aanvraagt.