Er zijn verschillende ondernemers- en belangenverenigingen binnen de gemeente Bergen, regionaal en provinciaal actief.

Ondernemersverenigingen

Belangenverenigingen

Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

Deze kring zet zich in voor:

  • betere aansluiting op de marktvraag van opleidingen op middelbaar en voortgezet onderwijs;
  • ontplooiing initiatieven voor revitalisering van bedrijventerreinen;
  • betere ontsluiting van de regio;
  • bevordering van toerisme en recreatie;
  • bewerkstelligen collectieve inkoop.

Meer informatie leest u op de website van Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.

MKB-Limburg (Midden- en Kleinbedrijf-Limburg)

MKB-Limburg behartigt de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen en bevordert onderlinge contacten door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. Business Club Limburg is het grootste provinciale netwerk voor ondernemers in Limburg en is onderdeel van MKB-Limburg. Meer informatie leest u op de website van MKB-Limburg.

LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging)

De LWV is dé belangenbehartiger van werkgevers in Limburg (de Limburgse tak van VNO-NCW). Doel is het bijdragen aan een goed ondernemingsklimaat in Limburg. De LWV wil een actieve vereniging zijn, transparant en kwaliteitsgericht met betrokken leden. Meer informatie leest u op de website van de Limburgse Werkgevers Vereniging

LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond)

De LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap. Tegelijkertijd wil de LLTB een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen. Meer informatie leest u op de website van de LLTB.