Bouwen en verbouwen

 • (Schotel)antenne plaatsen

  Als u een (schotel)antenne wilt plaatsen, heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bekijk hier of dit voor u geldt.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken, een bestaand pand wilt verbouwen of het gebruik van een pand wilt wijzigen.

 • Bodem en grond

  Meer informatie over alles wat te maken heeft met bodem en grond in de gemeente Bergen.

 • Bouwkavels

  Gemeente Bergen heeft op dit moment geen bouwkavels beschikbaar.

 • Bouwplannen

  Meer informatie over het bekijken van bouwplannen en bouwtekeningen, controle, welstand en planschade.

 • Bouwwerk gereedmelding

  Bent u klaar met bouwen? Dan moet de gemeente kijken of u zich aan de regels heeft gehouden. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Denkt u geluidsoverlast te gaan veroorzaken? Vraag hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u werkzaamheden verrichten aan of om een huis of bedrijfspand? Kijk hier of u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving.

 • Slopen en bouwafval

  Meer informatie over het verwijderen van asbest en het doen van een sloopmelding.

 • Verplichte verbetering woning

  Bent u eigenaar van een woning, woonkeet of -wagen? Dan moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Lees hier wat dit inhoudt en wat u moet doen.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor u op het moment dat u de aanvraag omgevingsvergunning indient.