Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. In de gemeente Bergen bestaat het college uit burgemeester M.H.E. (Manon) Pelzer, wethouder C.E.M.G.T. (Claudia) Ponjee, wethouder drs. A. (Antoon) Splinter en wethouder M.R.G. (Martijn) Buijsse MSc.

V.l.n.r.: Secretaris/directeur H.H.M. (Bert) Timmermans, wethouder C.E.M.G.T. (Claudia) Ponjee, burgemeester M.H.E. (Manon) Pelzer, wethouder M.R.G. (Martijn) Buijsse MSc, wethouder drs. A. (Antoon) Splinter.

Wethouders

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn géén lid van de raad. In principe wordt een wethouder benoemd voor een periode van vier jaar. De gemeenteraad kan de wethouders ontslaan.

Burgemeester

De gemeenteraad draagt een burgemeester voor. De Kroon (de Koning en de ministers) benoemt de burgemeester voor een periode van zes jaar. Deze benoeming kan voor eenzelfde periode worden verlengd.

De burgemeester is de vertegenwoordiger van de gemeente bij officiële gelegenheden. Ook is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft de burgemeester de volgende wettelijke taken:

 • Verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
 • Gezag over de politie, als het gaat om het handhaven van de openbare orde en de hulpverlening. Bij ordeverstoringen en bij rampen kan de burgemeester bevelen geven voor de handhaving van de orde of het beperken van een dreigend gevaar;
 • Opperbevelhebber van de brandweer.

Portefeuilles

Burgemeester en wethouders zijn samen verantwoordelijk voor (Nood)opvang Ontheemden

De overige taken hebben burgemeester en wethouders onderling verdeeld in portefeuilles. De portefeuilleverdeling vindt u hier:

College en gemeenteraad

De gemeenteraad besluit welk beleid binnen de gemeente wordt uitgewerkt. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. De gemeenteraad controleert of deze uitvoering goed verloopt. Het college is dan ook verantwoording schuldig aan de gemeenteraad.

Vergaderingen

Burgemeester en wethouders vergaderen één keer per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten wel. U kunt de besluitenlijsten van collegevergaderingen(externe link) op Notubiz bekijken.

Meer informatie

 • Bedrijfsbezoeken college van B en W

  Burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen. U kunt uw bedrijf hiervoor aanmelden.

 • Coalitieprogramma

  Bekijk hier het coalitieprogramma CDA-PK-VVD 2022-2026.

 • Nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad van Bergen heeft besloten om de minister van BZK aan te bevelen Michael Rauner voor te dragen voor benoeming tot burgemeester.

 • Spreekuur college

  Elke eerste maandag van de maand heeft het college tussen 16.30 en 17.30 uur spreekuur.