• Doel van de landschapsvisie is een doorontwikkeling van het Maasdal naar een aantrekkelijk, vitaal landschap.
  • In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen.
  • De gemeente Bergen wil een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren die past bij de vraag van inwoners, nu en in de toekomst.