• Landschapsvisie Maasdal Bergen

    Doel van de landschapsvisie is een doorontwikkeling van het Maasdal naar een aantrekkelijk, vitaal landschap.

  • Omgevingsvisie Bergen 2030

    In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen.

  • Plangebied ‘De Groene Rivier’

    Meer informatie over het plangebied ‘De Groene Rivier’ in Well, waar een aantal grote ontwikkelingen samenkomt.