• Landschapsvisie Maasdal Bergen

    Doel van de landschapsvisie is een doorontwikkeling van het Maasdal naar een aantrekkelijk, vitaal landschap.

  • Omgevingsvisie Bergen 2030

    In deze Omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke (ruimtelijke) keuzes daarbij horen.

  • Plangebied De Groene Rivier

    Meer informatie over het plangebied De Groene Rivier in Well, waar een aantal grote ontwikkelingen samenkomt.