Landschapsvisie Maasdal Bergen

Doel van de landschapsvisie is een doorontwikkeling van het Maasdal naar een aantrekkelijk, vitaal landschap. Gemeente Bergen wil daarbij zorgvuldig omspringen met de hoge landschappelijke kwaliteit van het Maasdal. Die bestaat onder andere uit de Maasheggen, terras- en steilranden, kwelgeulen, beekdalen, oude wegen en laanbeplantingen.

De visie gaat helpen bij het maken van keuzes en dient als inspiratiekader voor beleid. Hierbij blijft het belang van een gezonde agrarische bedrijfsvoering voor de gemeente voorop staan. De gemeenteraad heeft de Landschapvisie Maasdal Bergen vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020.

Toetsingskader

De Landschapsvisie Maasdal Bergen is een toetsingskader voor beleid en geen concreet plan.