Doel van de 'Landschapsvisie Maasdal Bergen' is het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten in het Maasdal door richting te geven aan ontwikkelingen en deze op elkaar af te stemmen. Gemeente Bergen wil het Maasdal ontwikkelen tot een aantrekkelijk en vitaal landschap.

Concept landschapsvisie

Procedure

De concept-visie komt op de agenda van de Commissie Ruimte en Economie. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de definitieve visie vast.

Concept downloaden

U kunt het concept hieronder downloaden.