• In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwstoffen landelijk gemeld moeten worden. Dit geldt alleen voor bedrijven.
  • Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.
  • Sinds 1 oktober 2010 bestaat de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
  • De gemeente hanteert in de ruimtelijke ordening een belangrijk instrument: het bestemmingsplan. Via dit plan krijgt het ruimtelijk beleid van de gemeente Bergen vorm.