• (Schotel)antenne plaatsen

  Als u een (schotel)antenne wilt plaatsen, heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bekijk hier of dit voor u geldt.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken, een bestaand pand wilt verbouwen of het gebruik van een pand wilt wijzigen.

 • Bouwwerk gereedmelding

  Bent u klaar met bouwen? Dan moet de gemeente kijken of u zich aan de regels heeft gehouden. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

 • Brandveiligheid: melding

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, kamerverhuur, tijdelijke bouwkeet, café of hotel) moet u een gebruiksmelding doen. Lees hier of dit voor u van toepassing is en wat u moet doen.

 • Brandveiligheid: vergunning of melding

  Voor bepaalde gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Lees hier of dit voor u van toepassing is en wat u moet doen.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Denkt u geluidsoverlast te gaan veroorzaken? Vraag hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Gaat u als bedrijf bouwmaterialen gebruiken? Dan moet u hier een melding van maken. Lees hieronder welke stappen u moet ondernemen.

 • Milieu: vergunning of melding

  Zijn uw bedrijfsactiviteiten schadelijk voor het milieu? Dan bent u verplicht om een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Lees hier wat u moet doen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u werkzaamheden verrichten aan of om een huis of bedrijfspand? Kijk hier of u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor u op het moment dat u de aanvraag omgevingsvergunning indient.