Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het? 

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen.

In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Wat moet ik doen?

Stap één: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Maar dit hoeft niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken;
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel;
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan;
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn, gebruiken of opslaan.

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap twee: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger opricht of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap drie: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • Soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen;
 • Adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt;
 • Plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt;
 • Datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt;
 • Plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen.