In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwstoffen landelijk gemeld moeten worden. Dit geldt alleen voor bedrijven.

Bij (ver)bouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouwmaterialen (zoals schone grond) en afvoer van bouwafval. U kunt het sloopmateriaal ook hergebruiken.

Hoe werkt het?

  1. U moet de herkomst van bouwmaterialen via het landelijke meldsysteem aanmelden. Hierbij gaat het om de kwaliteit van deze materialen.
  2. U moet de afvoer van bouwstoffen melden via het landelijke meldsysteem.
  3. Er geldt een overgangsregeling voor alle zaken die voor 1 januari 2008 zijn aangemeld, deze vallen onder het 'oude' Bouwstoffenbesluit.

Wat moet ik doen?

In sommige gevallen moet u als gebruiker van een bouwstof de toepassing ervan melden bij het landelijke meldsysteem. Dit geldt niet voor nieuwe bouwstoffen, maar bij hergebruik. Particulieren hoeven niet te melden. Informeer bij de gemeente of u de toepassing moet melden.

Particulieren hoeven het zelf toepassen, zonder tussenkomst van een loonwerker of aannemer, toepassen van kleine hoeveelheden (minder dan 50 m3) grond niet te melden.

Wat moet ik meenemen?

Verklaring over:

  • aard van de gebruikte bouwstoffen;
  • omvang van de gebruikte bouwstoffen;
  • gegevens over de kwaliteit van de bouwstoffen.