• Sinds 1 oktober 2010 bestaat de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
  • Meer informatie over vergunningen op het gebied van bomen kappen, milieu, mantelzorgwoningen en monumenten.
  • Als u een uitweg wilt aanleggen, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het is voldoende om dit bij de gemeente te melden.
  • Uitvoering geven aan de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de regels van het omgevingsrecht is belangrijk om te kunnen waarborgen dat de gemeente Bergen een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving kan zijn.