Vergunningen

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen, verplanten of snoeien? Dan heeft u daar in sommige gevallen een vergunning voor nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente.

 • Milieu: vergunning of melding

  Zijn uw bedrijfsactiviteiten schadelijk voor het milieu? Dan bent u verplicht om een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Lees hier wat u moet doen.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Aan het verbouwen of herstellen van een monument zijn veel regels verbonden. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u werkzaamheden verrichten aan of om een huis of bedrijfspand? Kijk hier of u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U wilt een tijdelijk leegstaand pand huren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Lees hier welke vergunningen er zijn en hoe u deze aanvraagt.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Wilt u een in- of uitrit naar de openbare weg maken? Dan moet u dit melden. U heeft misschien ook een omgevingsvergunning nodig.

 • Verkeersontheffing

  Gaat u een verhuiswagen of kraan op de weg plaatsen? Of wilt u iets organiseren op of aan de openbare weg? Dan heeft u misschien een verkeersontheffing nodig.

 • VTH-beleid en -uitvoeringsprogramma

  De uitvoering van het beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt elk jaar vastgesteld in een VTH-uitvoeringsprogramma.

 • Watervergunning

  Voor sommige activiteiten met grondwater en oppervlaktewater heeft u een watervergunning nodig. Lees hier wanneer dit nodig is en hoe u deze aanvraagt.