Wat is het?

VTH staat voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Het VTH-beleid van Gemeente Bergen geeft in hoofdlijnen invulling aan de lokale taken op het gebied van het omgevingsrecht. Het gaat om het toetsen van vergunningaanvragen, het houden van toezicht en het handhaven van regels.

In het VTH-beleid staan de beleidsdoelen. Ook wordt beschreven hoe wordt bepaald of aan de gestelde doelen wordt voldaan. De uitvoering van het VTH-beleid wordt elk jaar vastgesteld in een VTH-uitvoeringsprogramma.

Hoe werkt het?

Gemeente Bergen heeft verschillende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de regels van het omgevingsrecht. Denk bij het omgevingsrecht bijvoorbeeld aan de regelgeving voor bouwen, slopen, milieu, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Door deze taken uit te voeren, zorgt de gemeente ervoor dat de gemeente een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving kan zijn.

Soms kan het gedrag van individuele inwoners of bedrijven dit streven bedreigen. Dit levert een risico op voor de leefomgeving. Het is dan aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de risico’s beheersbaar blijven. Er is altijd een grens aan de middelen die de gemeente daarvoor kan en wil inzetten. Deze grens bepaalt mede de mate van risico die de gemeente acceptabel vindt om door de samenleving te worden gedragen.

Het VTH-beleid en -uitvoeringsprogramma geven inzicht in de keuzes die op dit vlak zijn gemaakt.

Wat moet ik doen?

Download het VTH-beleid en het VTH-uitvoeringsprogramma hieronder.