• Afval bedrijven

  Als bedrijfseigenaar kunt u een steentje bijdragen aan het milieu door uw bedrijfsafval op een goede manier in te zamelen. Lees hier wat u daarvoor moet doen.

 • Afvalwater lozen voor bedrijven

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan laat u dit aan de gemeente weten.

 • Bodemenergie

  Wilt u bodemenergie gebruiken, bijvoorbeeld voor een woning of kas? Dan moet u daar melding van doen of een vergunning aanvragen.

 • Milieu: vergunning of melding

  Zijn uw bedrijfsactiviteiten schadelijk voor het milieu? Dan bent u verplicht om een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Lees hier wat u moet doen.

 • Milieuzorg bij bedrijven

  Als ondernemer moet u de milieuzorg binnen uw bedrijf goed regelen. Als u dit niet doet, heeft dit gevolgen voor uw bedrijf. Lees hier wat u kunt doen.