• De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Het is aan ondernemers zelf om bedrijfsafval op een goede manier te laten inzamelen.
  • Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.