• Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan 0,5 m2, heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Voor het verspreiden van reclamemateriaal heeft u in principe geen toestemming van de gemeente nodig.
  • Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats. In de gemeente Bergen is venten vergunningsvrij.