• Gemeenteberichten

    Op de pagina 'Gemeenteberichten' in de Maasduinen Courant plaatsen we nieuws van de gemeente en bekendmakingen.

  • Informatie opvragen

    Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dient u een Woo-verzoek in.

  • Regelingen en bekendmakingen

    Gemeente Bergen neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor u en/of uw omgeving. De bekendmakingen en verordeningen/regelingen kunt u inzien.