Gemeente Bergen neemt jaarlijks veel besluiten over onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor u en/of uw omgeving. Denk aan een bestemmingsplan, verkeersbesluit, verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen/regelingen vallen onder deze besluiten.

De bekendmakingen en de verordeningen/regelingen kunt u inzien.

Website Mijn Overheid

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl.

Vooraankondiging bestemmingsplannen

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

 • Knikkerdorp 5 te Well L. Het betreft het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Wonen’, waarbij het agrarisch bouwvlak verdwijnt en de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.
 • Bleijenbeek 6 te Afferden L. Het betreft het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch bouwblok’ naar ‘Wonen’, waarbij het agrarisch bouwvlak verdwijnt en de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.
 • Parallelweg 2 te Nieuw Bergen. Het betreft het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.
 • Tuinstraat 8 te Wellerlooi. Het betreft de uitbreiding van een tuinbouwbedrijf.
 • Kruisstraat 2 te Wellerlooi. Het betreft het omzetten van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’, waarbij de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.
 • Schaak 4 te Wellerlooi. Het betreft het omzetten van de bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’ naar ‘Wonen’, waarbij de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.
 • Pannenweg 1-1A te Siebengewald. Het betreft het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’, waarbij het agrarisch bouwvlak bijna geheel verdwijnt en de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.
 • Daem van Kekenstraat 10 te Bergen L. Het betreft het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar ‘Gemengd’, waarbij de bestaande zorgboerderijfunctie gehandhaafd blijft.
 • Alverman te Afferden L. Het betreft het toevoegen van enkele woningen en het tevens mogelijk maken van rij- en twee-onder-één-kapwoningen binnen de bestemming ‘Wonen’.
 • Maaspark Well. Het betreft het door vertalen van de structuurvisie Maaspark Well in een bestemmingsplan en het actualiseren van enkele verouderde bestemmingsplannen.
 • Buitengebied 2018, 1e herziening. Het betreft het herstellen van enkele geconstateerde gebreken en het doen van enkele aanvullingen aan de juridische regeling.

Deze vooraankondiging heeft een puur informerend karakter. Het is dan ook niet mogelijk om een reactie c.q. zienswijzen in te dienen. Er liggen geen stukken ter visie, het is niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt dit ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Hierover volgt een publicatie op de pagina Gemeenteberichten in het huis-aan-huisbladf Maasduinen Courant, op deze website in de Staatscourant.

Zoeken

Let op: zoeken op afkortingen werkt niet altijd. Vindt u niet wat u zoekt? Probeer dan het hele woord in te typen.