• Bezwaar en beroep indienen

  Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bekijk hier hoe u een bezwaar en beroep kunt indienen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door toedoen van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Lees hier hoe u dit aanpakt.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Lees hier hoe u dat doet.