Belangrijk bericht voor bezoekersLet op! Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden.

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Een klacht indienen

Een klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.

Uw klacht mag niet anoniem of discriminerend zijn.

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of een beroep indienen.

Klacht over uw buurt

Heeft u een klacht, opmerking of tip over uw buurt? Is bijvoorbeeld de verlichting van uw straat kapot? Of heeft u last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of een losse stoeptegel? Doe dan een melding.

Wat moet ik doen?

  • U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de klachtencoördinator van Bergen (L), telefoonnummer 0485 34 83 83.
  • U kunt ook online een klacht indienen via het klachtenformulier.

Dient u (tevens) namens iemand anders een klacht in? Gebruik dan de machtiging voor het indienen van een klacht. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten. Als dat zo is, krijgt u bericht van de gemeente. Na beoordeling ontvangt u een antwoord van de gemeente op uw klacht.

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman(externe link).

Klachtenregeling

Gemeente Bergen heeft een klachtenregeling(externe link)

Jaarverslag klachten

In het jaarverslag klachten van de gemeente staat het aantal klachten dat (per afdeling) is ontvangen, de aard van de klachten en de resultaten van klachtafhandeling. Daarnaast meer informatie over de klachtenprocedure en de afhandeling van klachten door de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.