• Meer informatie over de omgevingsvergunning en meldingen en vergunningen voor brandveiligheid en milieu vindt u op de pagina Bouwen en verbouwen.
 • Meer informatie over het organiseren van een evenement en alles wat daarbij komt kijken, vindt u op de pagina Evenementen
 • Meer informatie over de alcoholvergunning, de exploitatievergunning, het plaatsen van een terras en het plaatsen van een gokautomaat vindt u op de pagina Horeca.

Andere vergunningen en ontheffingen

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Bedrijfsactiviteiten wijzigen of uitbreiden? Dan moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Lees hier wat er op uw situatie van toepassing is.

 • Collecte

  In de gemeente Bergen is collecteren vergunningsvrij. U hoeft dus geen vergunning aan te vragen als u wilt collecteren.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving.

 • Openingstijden winkels

  U wilt uw winkel openen buiten normale winkeltijden of op feestdagen. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Hier leest u hoe die aanvraagt.

 • Programma Aanpak Stikstof

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet langer gebruikt worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.

 • Watervergunning

  Voor sommige activiteiten met grondwater en oppervlaktewater heeft u een watervergunning nodig. Lees hier wanneer dit nodig is en hoe u deze aanvraagt.

 • Weg of weggedeelte gebruiken

  Als u de weg of een gedeelte hiervan wilt gebruiken om bijvoorbeeld te kamperen of materialen op te slaan, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.