• Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.
  • Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.
  • In de gemeente Bergen is alleen een exploitatievergunning verplicht voor horecabedrijven met een Drank- en Horecavergunning.
  • In de gemeente Bergen gelden geen sluitingstijden voor de reguliere horeca. Hiervoor kan dan ook geen ontheffing worden aangevraagd.
  • De hoogste bestuursrechter heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.
  • Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.
  • Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.
  • Voor bepaalde activiteiten met grondwater en in of op het oppervlaktewater heeft u een watervergunning nodig.