Wat is het?

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

Hoe werkt het?

De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden. Naast het milieu speelt de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer gaat controleren of er een gebruiksvergunning nodig is, of dat deze moet worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Wat moet ik doen?

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert. Via het Omgevingsloket(externe link) gaat u na of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is. De vergunning vraagt u ook aan via het Omgevingsloket(externe link)

Let op: heeft u een melding gedaan voor 1 januari 2024, dan kunt u deze melding nog downloaden tot 6 maanden na het doen van de melding via: Activiteitenbesluit Internet Module(externe link).

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.