Home

Laatste nieuws

  • De verkoop van bouwkavels in het project Droogstal in Wellerlooi is begonnen. Aansluitend aan fase 1, de Vliespas, wordt fase 2 gerealiseerd.
  • De acht colleges van de Regio Noord-Limburg en de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg kwamen op dinsdag 21 september bij elkaar op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Wethouders Claudia Ponjee en Frans Pekema vertegenwoordigden de gemeente Bergen tijdens deze Regiodag.
  • Afgelopen juli werd Limburg opgeschrikt door extreem hoogwater. Op diverse plaatsen was de situatie kritiek en moesten er aanvullende maatregelen worden getroffen om een overstroming te voorkomen. Zo kwam het hoogwater in Well tot aan de rand van de nooddijk.