• Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.
  • In de gemeente Bergen is alleen een exploitatievergunning verplicht voor horecabedrijven met een Drank- en Horecavergunning.
  • In de gemeente Bergen gelden geen sluitingstijden voor de reguliere horeca. Hiervoor kan dan ook geen ontheffing worden aangevraagd.