Wat is het?

Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken. 

Wat moet ik doen? 

 • U doet de melding via het Omgevingsloket.(externe link) Als het melden online niet lukt, kunt u de melding printen en per post naar de gemeente sturen.
  Let op: heeft u een melding voor 1 januari 2024 gedaan, dan kunt u deze nog downloaden tot 6 maanden na het doen van uw melding via: Activiteitenbesluit Internet Module(externe link).
 • Bij uw melding geeft u aan hoeveel geluid er in uw horecabedrijf gemaakt zal worden. Als u verwacht dat dit overlast kan veroorzaken, stuurt u een akoestisch rapport mee.

Festiviteitenregeling

Gemeente Bergen heeft een festiviteitenregeling. Dit betekent dat (horeca)bedrijven tijdens niet incidentele festiviteiten, zoals carnaval, incidenteel meer (muziek)geluid mogen maken dan volgens de algemene voorschriften is toegestaan. Bij incidentele festiviteiten doet u een melding bij de gemeente via het volgende formulier: Melding incidentele festiviteit

Wat zijn niet incidentele festiviteiten?

Niet incidentele festiviteiten zijn dagen waarop algemeen voorkomende festiviteiten in een groter verband worden gevierd. Voorbeelden hiervan zijn carnaval, kermis, Koningsdag, etc. Voor aangewezen festiviteiten wordt een collectieve verruiming gegeven. Deze geldt dan voor een grotere groep (horeca)bedrijven.

De uitgangspunten voor een collectieve verruiming zijn:

 • Dagen waarbij een groot deel van de horeca deelneemt aan festiviteiten;
 • dagen die door de burger als feestdag of vergelijkbaar worden ervaren en waar zij in grotere mate aan deelnemen.

Voor onderstaande dagen geldt een collectieve verruiming:

 • de zaterdag, zondag, maandag en dinsdag tijdens de jaarlijkse carnaval;
 • de zaterdag, zondag en de maandag tijdens de jaarlijkse kermis (De collectieve verruiming geldt enkel voor horecabedrijven behorende tot die betreffende kern waar op dat moment volgens het gemeentelijke reguliere kermisschema kermis is);
 • Koningsdag;
 • de nacht van oud- op nieuwjaar;
 • de zaterdag van de Half Vasten in Afferden.

Voor meer informatie over de regels rondom een collectieve verruiming kunt u contact met ons opnemen via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.

Wat zijn incidentele festiviteiten?

Incidentele festiviteiten zijn individuele festiviteiten die niet in een groter verband gevierd worden. Hiervoor kan een individuele verruiming verleend worden. (Horeca)bedrijven kunnen in de basis een individuele verruiming van de geluidsnorm per locatie krijgen voor 8 dagen in het jaar. Dit kan aangevuld worden met nog eens 4 dagen mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Van een incidentele festiviteit dient u vooraf altijd een melding van het voornemen tot het gebruik van een individuele dag in het kader van de gemeentelijke festiviteitenregeling bij de gemeente te doen. Deze melding dient u uiterlijk 10 werkdagen vóór aanvang van de festiviteit volledig in te vullen en te verzenden naar de gemeente. Dit kan via onderstaand formulier. U ontvangt bericht van de gemeente of uw incidentele festiviteit is goedgekeurd.

Formulier melding incidentele festiviteit

Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl