Wat is het?

Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

Wat moet ik doen? 

  • U doet de melding via de Activiteitenbesluit Internet Module(externe link). Als het melden online niet lukt, kunt u de melding printen en per post naar de gemeente sturen.
  • Bij uw melding geeft u aan hoeveel geluid er in uw horecabedrijf gemaakt zal worden. Als u verwacht dat dit overlast kan veroorzaken, stuurt u een akoestisch rapport mee.

Festiviteitenregeling

Gemeente Bergen heeft een festiviteitenregeling. Dit betekent dat (horeca)bedrijven tijdens aangewezen festiviteiten, zoals carnaval, incidenteel meer (muziek)geluid mogen maken dan volgens de algemene voorschriften is toegestaan. Bij niet-aangewezen festiviteiten doet u een melding bij de gemeente. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl