• Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek te doen.
  • Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling.
  • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
  • Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen? U moet dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte doen bij de gemeente.
  • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.