Wat is het?

Als u naar of binnen de gemeente Bergen verhuist, dan geeft u dat door aan de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente Bergen. Dat kan digitaal via onderstaande knop.

Verhuizing binnen Nederland 

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner en eigenaar van de woning. De hoofdbewoner geeft akkoord binnen uw verhuisaangifte via bovenstaand formulier “Verhuizing binnen Nederland”. Lukt het daar niet dan kunt u dat regelen via dit aanvraagformulier.

U kunt ook een afspraak maken om langs te komen in het gemeentehuis. Klik hier(externe link) om digitaal een afspraak te maken of bel naar (0485) 34 83 83.

Wanneer?

Geef uw verhuizing binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent, door aan de gemeente. Bent u te laat, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Wilt u uw verhuizing al eerder doorgeven? Dan kan dit maximaal 4 weken voordat u gaat verhuizen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Datum adreswijziging

 • Geeft u binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent, de verhuizing door? Dan is de datum van verhuizing ook de datum van adreswijziging.
 • Geeft u de verhuizing pas later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, de officiële datum van adreswijziging.
 • Geeft u de verhuizing door vóórdat u gaat verhuizen? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan ook de datum van adreswijziging.

Aanvullende informatie 

Wie mogen een verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • Iemand die u gemachtigd heeft om de verhuizing voor u door te geven.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket laat de gemachtigde het volgende zien:

 • Zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (Een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • De ondertekende machtigingsbrief.

Ik verhuis naar het buitenland. Wat nu?

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, geeft u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek door aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Hiervoor gelden andere regels. Kijk op de pagina ‘Verhuizen naar het buitenland’ wat u moet doen.