Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Bergen? Dan geeft u dit door aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen nadat u bent verhuisd.

 

De gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook geeft de gemeente uw verhuizing door aan de organisaties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

U kunt de verhuizing doorgeven van maximaal 4 weken vóór de verhuizing tot maximaal 5 dagen ná de verhuizing. Bent u te laat? Dan kan dat gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, gemeentelijke belasting of uitkering.

Veel gestelde vragen

Wie kunnen een verhuizing doorgeven?

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar, als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen;
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • De ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen, als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen;
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s), als zij samen met van het ene naar het andere adres verhuizen;
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.

U kunt ook een persoon machtigen om de verhuizing voor u door te geven.

Hoe kan ik iemand machtigen om een verhuizing door te geven?

U kunt een persoon machtigen om de verhuizing voor u door te geven. Schrijf hiervoor een brief met daarin de volgende informatie:

“Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).”

Onderteken de brief en geef hem aan de gemachtigde. De gemachtigde neemt de brief mee naar het gemeentehuis. Aan het loket laat hij of zij het volgende zien:

 • Zijn of haar geldige legitimatiebewijs;
 • (Een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs;
 • Een bewijs van uw nieuwe adres. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, of toestemming van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • De ondertekende machtigingsbrief.

Ik ga bij iemand inwonen. Wat moet ik doen?

U heeft toestemming nodig van de hoofdbewoner en eigenaar van de woning. Dit kan op drie manieren:

 • Bij het digitaal doorgeven van de verhuizing (via bovenstaande button);
 • Print en vul dit papieren formulier in;
 • Maak een afspraak (via bovenstaande button of telefonisch via (0485) 34 83 83).

Wat is de datum van de adreswijziging?

De datum van adreswijziging hangt af van wanneer u de verhuizing doorgeeft:

 • Geeft u de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent? Dan is de datum van de verhuizing ook de datum van adreswijziging.
 • Geeft u de verhuizing pas later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft ook de datum van adreswijziging.
 • Geeft u de verhuizing door voordat u gaat verhuizen? Dan is de datum die u doorgeeft voor de verhuizing ook de datum van adreswijziging.

Ik verhuis naar een andere gemeente in Nederland. Wat moet ik doen?

U geeft de verhuizing door bij de gemeente waar u naartoe verhuist.

Ik verhuis naar het buitenland. Wat moet ik doen?

U geeft uw verhuizing naar het buitenland uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek door aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Verhuizen naar het buitenland’.