• Begroting

    In de programmabegroting staan de verwachte uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) van de gemeente voor het komende jaar.

  • Jaarstukken

    De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en jaarrekening en zijn een instrument voor verantwoording en analyse van het college.

  • Subsidies

    Een gemeentelijke subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente aan de activiteiten van een vereniging, stichting of organisatie. Lees hier meer over het subsidiebeleid en het subsidieregister van Gemeente Bergen.