• De heffing en inning van gemeentelijke belastingen zijn opgedragen aan BsGW.
  • Bekijk hier de begroting, de jaarstukken en de kaderbrief.
  • Meer informatie over provinciale subsidie, het subsidiebeleid Welzijn en het subsidieregister.