De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en jaarrekening en zijn een instrument voor verantwoording en analyse van het college.

Deze verantwoording en analyse gaat over:

  • de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd;
  • de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
  • de gerealiseerde baten en lasten.

De jaarstukken zijn bedoeld als een politieke evaluatie op het gevoerde financieel-economisch beheer.

Jaarstukken 2022

De jaarstukken met bijlage kunt u inzien bij de 'Vergadering Gemeenteraad 11-07-2023'.

Bekijk ook 'Het jaar 2022 in één oogopslag'.

Jaarstukken 2021

De jaarstukken met bijlagen kunt u inzien bij de 'Vergadering Gemeenteraad 11-07-2022'. 

Bekijk ook 'Het jaar 2021 in één oogopslag'.

Jaarstukken 2020

De jaarstukken met bijlagen kunt u inzien bij de 'Vergadering Gemeenteraad 13-07-2021'.

Jaarstukken 2019

De jaarstukken met bijlagen kunt u inzien bij de 'Vergadering Gemeenteraad 07-07-2020'.