Emigratie heet ook verhuizing naar het buitenland. U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.

Hoe werkt het?

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

Als u met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Hoe doet u aangifte

Met bijgevoegd formulier kunt u digitaal aangifte doen. Dat kan alleen met DigiD, omdat er een handtekening is vereist.

U kunt de aangifte ook schriftelijk doen. Bij het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of info@bergen.nl, kunt u het formulier aanvragen. Dit formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen (dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versie).

U kunt ook naar het gemeentehuis komen. Graag een afspraak maken en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • uw DigiD

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het formulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Wanneer niet alle bewoners van een woonadres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Aanvullende informatie

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

Formulieren

Verhuizing naar buitenland - Emigratie

Het formulier is tijdelijk niet beschikbaar. Neem telefonisch of per mail contact op met de gemeente of maak digitaal een afspraak om uw aangifteformulier aan de balie van het gemeentehuis in te leveren.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.