Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek te doen. De gemeente controleert dan waar deze persoon werkelijk woont en of deze persoon op het juiste adres ingeschreven staat.

De gemeente moet verplicht een adresonderzoek opstarten als zij twijfelt of de adresgegevens kloppen. Dit kan op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder). Ook kan de gemeente een melding ontvangen van een instantie die aangeeft dat het betreffende adres in de Basisregistratie Personen (BRP) niet goed is.

Hoe werkt het?

U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken.

Wat moet ik doen?

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Bij het verzoek tot adresonderzoek hebt u de volgende gegevens nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst)

van de betreffende persoon/personen:

  • zo mogelijk nieuw woonadres
  • informatie over een eventuele verhuizing
  • telefoonnummers
  • e-mailadressen
  • informatie over werkrelaties