Briefadres

Briefadres

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u voortaan uw post van de overheid.

 

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente. Het briefadres is een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

Briefadresgever

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan brieven, belastingformulieren, stempassen en dagvaardingen. Is er geen briefadresgever beschikbaar? Dan kan de gemeente zelf optreden als briefadresgever.

Veel gestelde vragen

Wie kan een briefadres aanvragen?

De volgende personen kunnen een briefadres aanvragen:

  • De persoon die geen woonadres heeft of in een instelling gaat wonen voor zichzelf;
  • De ouder, voogd of verzorger voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen;
  • Een meerderjarig persoon voor een persoon die hem of haar daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever;
  • (Kopie van) geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever;
  • Eventueel schriftelijke machtiging, als u het briefadres voor een ander aanvraagt.

Is de gemeente de briefadresgever? Dan hoeft u alleen uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.