Melding openbare ruimte

Wilt u een melding doen over zwerfafval, bomen en groen, (water)overlast, rioolverstopping, ongedierte, verkeer of wegen? Dan doet u een melding openbare ruimte.

Openbare ruimte is de ruimte in onze gemeente die voor iedereen toegankelijk is. Meldingen over de openbare ruimte doet u via BuitenBeter. Klik op onderstaande link of download de BuitenBeter-app.

Voeg zoveel mogelijk informatie over de melding toe, zoals een omschrijving, de locatie, foto’s en eventueel uw telefoonnummer of e-mailadres. Dan kunnen we contact met u opnemen als we vragen hebben over uw melding.

Doe een melding Download de app

Andere meldingen

Via onderstaande links leest u meer over het doen van meldingen over onder andere bewegwijzering van recreatieve routes, openbare verlichting, verloren of gevonden voorwerpen en zorgsignalen. 

 • Bewegwijzering recreatieve routes

  Beschadigde routebordjes, omgevallen palen of belangrijke plekken waar geen bordjes staan? Geef de melding door aan het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.

 • Discriminatie

  Discriminatie is het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. U kunt discriminatie, bij uzelf of bij een ander, melden bij Discriminatie.nl Limburg.

 • Geluidsoverlast

  Ga bij geluidsoverlast eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de geluidsoverlast melden bij de gemeente en/of politie.

 • Huiselijk geweld en mishandeling

  Lees hier wat u moet doen als u te maken heeft met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling.

 • Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL)

  Heeft u last van vliegverkeer? Dan kunt u een klacht melden bij het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

 • Melding probleem met verhuurder

  Zoekt of huurt u een woning? En ervaart u een probleem met uw (toekomstige) verhuurder? Een probleem kan bijvoorbeeld zijn dat de verhuurder u bedreigt of onredelijke kosten van u vraagt zoals een hoge borg. U kunt dit melden bij de gemeente.

 • Meldpunt zorgsignalen

  Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt met de zorg die u ontvangt? Dan kunt u dit doorgeven bij het Meldpunt zorgsignalen.

 • Rioolverstopping

  Heeft u een verstopt riool? Afhankelijk van de locatie van de verstopping kan de gemeente u helpen om het probleem op te lossen. Lees hier wat u moet doen.

 • Spoedmelding

  Bij gevaar, situaties die schade of letsel kunnen opleveren of spoedmeldingen zoals stormschade of vervuiling van een wegdek kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

 • Storing openbare verlichting

  Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website Nobralux Liteweb.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Meld dit bij de gemeente. In het geval van diefstal doet u aangifte bij de politie. Lees hier wat u verder kunt doen.

 • Verwarde personen

  Bij zorgen over verward gedrag kan contact opgenomen worden met het Meldpunt Signaal, de politie, Gemeente Bergen en huisartsen.

 • Watermeldingen en -alarmeringen

  Voor meldingen, vragen of klachten over oppervlaktewater kunt u terecht bij Meldpuntwater.

 • Zorg aanvragen

  Heeft u vragen over zorg en welzijn, onderwijs, werk en inkomen? Of heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team.