U kunt op verschillende manieren bijvoorbeeld een storing aan de openbare verlichting, zwerfafval of wateroverlast melden. Hier vindt u de opties om een melding of klacht door te geven.

  • Beschadigde routebordjes, omgevallen palen of belangrijke plekken waar geen bordjes staan? Geef de melding door aan het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.
  • Een melding huiselijk geweld kunnen inwoners doen bij de politie, huisartsen, Veilig Thuis of via de website 'Ik vermoed huiselijk geweld'.
  • Meldingen over zwerfafval, (water)overlast en dergelijke kun je indienen via Reppido.
  • De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat de juiste zorg op de juiste manier wordt geleverd. Als er iets niet klopt, of als u alleen al een vermoeden heeft dat er iets niet goed gaat, kunt u dit doorgeven bij het Meldpunt zorgsignalen.
  • Bij gevaar, situaties die schade of letsel kunnen opleveren of spoedmeldingen zoals stormschade of vervuiling van een wegdek kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.
  • Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website Nobralux Liteweb.
  • Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Dan dient u hiervan melding te maken via de website verloren of gevonden.
  • Meldingen over vernielingen en vandalisme kunt u doen bij het Klant Contact Centrum.
  • Bij zorgen over verward gedrag kan contact opgenomen worden met het Meldpunt Signaal, de politie, de gemeente Bergen en huisartsen.
  • Voor meldingen, vragen of klachten over oppervlaktewater kunt u terecht bij Meldpuntwater.