Op deze pagina vindt u meer informatie over het doen van een melding of het doorgeven van een klacht. 

Melding openbare ruimte

Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Meldingen met betrekking tot de openbare ruimte doet u via Reppido. Wilt u bijvoorbeeld een melding doen over zwerfafval, bomen en groen, (water)overlast, rioolverstopping, ongedierte, verkeer of wegen? Klik dan op onderstaande button.

Bij het doen van een melding in Reppido kiest u een categorie en subcategorie die u het beste bij uw melding vindt passen. U kunt ook een foto en omschrijving van de melding toevoegen. Als laatste geeft u de locatie door. Via Reppido kunt u de voortgang van uw melding volgen.

Melding doen(externe link)

Andere meldingen

Via onderstaande links leest u meer over het doen van meldingen over onder andere bewegwijzering van recreatieve routes, openbare verlichting, verloren of gevonden voorwerpen en zorgsignalen. 

 • Bewegwijzering recreatieve routes

  Beschadigde routebordjes, omgevallen palen of belangrijke plekken waar geen bordjes staan? Geef de melding door aan het Routebureau Noord- en Midden-Limburg.

 • Discriminatie

  Discriminatie is het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken. U kunt discriminatie melden bij ADV Limburg.

 • Geluidsoverlast

  Ga bij geluidsoverlast eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de geluidsoverlast melden bij de gemeente en/of politie.

 • Huiselijk geweld en mishandeling

  Lees hier wat u moet doen als u te maken heeft met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling.

 • Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL)

  Heeft u last van vliegverkeer? Dan kunt u een klacht melden bij het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

 • Meldpunt zorgsignalen

  Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt met de zorg die u ontvangt? Dan kunt u dit doorgeven bij het Meldpunt zorgsignalen.

 • Rioolverstopping

  Heeft u een verstopt riool? Afhankelijk van de locatie van de verstopping kan de gemeente u helpen om het probleem op te lossen. Lees hier wat u moet doen.

 • Spoedmelding

  Bij gevaar, situaties die schade of letsel kunnen opleveren of spoedmeldingen zoals stormschade of vervuiling van een wegdek kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

 • Storing openbare verlichting

  Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website Nobralux Liteweb.

 • Straatcoaches

  Op deze pagina leest u meer over de straatcoaches in de gemeente Bergen. Signalen over jongeren kunt u melden bij de straatcoaches.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Meld dit bij de gemeente. In het geval van diefstal doet u aangifte bij de politie. Lees hier wat u verder kunt doen.

 • Verwarde personen

  Bij zorgen over verward gedrag kan contact opgenomen worden met het Meldpunt Signaal, de politie, Gemeente Bergen en huisartsen.

 • Watermeldingen en -alarmeringen

  Voor meldingen, vragen of klachten over oppervlaktewater kunt u terecht bij Meldpuntwater.

 • Zorg aanvragen

  Heeft u vragen over zorg en welzijn, onderwijs, werk en inkomen? Of heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team.