Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Dan maakt u hiervan melding via de website Verloren of gevonden.

Wilt u het gevonden voorwerp thuis bewaren, dan wordt u na één jaar eigenaar van het voorwerp (mits de rechtmatige eigenaar zich niet gemeld heeft). Geeft u het voorwerp in bewaring bij de gemeente, dan vervalt het eigendom van het voorwerp na de wettelijke bewaartermijn aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

U heeft iets gevonden?

  • Registreer het voorwerp op de website van Verloren of gevonden.
  • Bewaar het voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
  • Als de eigenaar van het voorwerp zich binnen 1 jaar meldt en u bewaart het voorwerp thuis, dan neemt de gemeente contact met u op.
  • Meldt de eigenaar van het voorwerp zich niet binnen 1 jaar en u bewaart het voorwerp thuis, dan wordt het voorwerp, na de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar, uw eigendom.
  • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp inleveren bij de gemeente. LET OP: als u het voorwerp in bewaring geeft bij de gemeente, dan vervalt het eigendom van het voorwerp na de wettelijke bewaartermijn aan de gemeente.