De gemeente Bergen vindt het belangrijk dat de juiste zorg op de juiste manier wordt geleverd. Als er iets niet klopt, of als u alleen al een vermoeden heeft dat er iets niet goed gaat, kunt u dit doorgeven bij het Meldpunt zorgsignalen. Dit kan gemakkelijk en snel en als u wilt ook anoniem.

Twijfelt u over de kwaliteit van de zorg? Komt de zorgverlener bijvoorbeeld onregelmatig of minder dan afgesproken? Misschien is er dan iets niet in orde. Het kan gaan om hulp die is ingekocht met een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente.

Wie kan melden?

Iedereen kan terecht bij het Meldpunt zorgsignalen. U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman of kennis gaat.

Hoe kunt u melding doen?

U kunt uw melding doorgeven via de website van het Meldpunt zorgsignalen(externe link).

U kunt ook:

  • telefonisch contact opnemen met de handhaving Sociaal Domein, (077) 207 91 06;
  • een brief sturen naar: Gemeente Venlo, Team Werk t.a.v. handhaving Sociaal Domein, Postbus 3388, 5902 RJ Venlo.

Uw melding wordt afgehandeld bij de gemeente Venlo. De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray werken samen voor het Meldpunt zorgsignalen.

Afhandeling

Uw melding wordt behandeld door een toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid van de gemeente. Een melding die geen betrekking heeft op de Wmo2015 of Jeugdwet, wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of het Zorgkantoor. Zodra een melding wordt doorgestuurd, is de organisatie die de melding ontvangt verantwoordelijk voor de afhandeling.

Over het vervolg van uw melding kunnen wij u niet berichten. Dat kan zo zijn vanwege de privacy van betrokkenen. Dat betekent niet dat er niets met uw melding gebeurt.