Sociaal Team

Het Sociaal Team is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Bergen. Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn? Of heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

De medewerkers van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing, die past bij uw situatie en mogelijkheden. Tijdens het keukentafelgesprek bekijken zij samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Hierbij wordt gekeken wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen. Professionele zorg wordt alleen ingeschakeld als dit echt noodzakelijk is.

Melding jeugdhulp

Heeft u hulp of ondersteuning nodig vanuit jeugdhulp? Doe dan een melding via dit formulier.

Melding Wmo

Heeft u hulp of ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Doe dan een melding via dit formulier.

Contact

Het Sociaal Team is tijdens de openingstijden van de gemeente Bergen bereikbaar:

Bezoekadres

Klant Contact Centrum in het gemeentehuis
Raadhuisstraat 2
5854 AX Nieuw Bergen