Wat is het?

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater heeft u een watervergunning nodig. Oppervlaktewater is water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren.

Hoe werkt het?

U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • de aanleg van een steiger;
 • het verwijderen van grondwater;
 • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
 • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
 • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
 • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
 • het organiseren van een evenement op het water.

Wat moet ik doen?

Check op Omgevingsloket online(externe link) of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren. In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:

 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
 • wat deze activiteiten inhouden;
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt.

U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie.
 • Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.
 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.