Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • handelingsbekwaam bent.

Hoe werkt het?

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • de verkeersveiligheid
  • de doelen van een bestemmingsplan

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten, zoals de Wet milieubeheer en de Warenwet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U kunt het beste contact opnemen met de gemeente om uw aanvraag te bespreken.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

Gemeentelijke regels

De gemeente hanteert een maximumstelsel. De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de gemeentelijke APV en in Beleidsregels standplaatsen gemeente Bergen 17.

De Beleidsregels standplaatsen gemeente Bergen 2017 kunt u vinden onder het kopje "Openbare documenten".

Verdere informatie kunt u opvragen via het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of info@bergen.nl.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Wilt u een standplaats innemen op de weekmarkt, dan gelden andere regels. U hebt dan een marktvergunning nodig.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85