Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. 

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • handelingsbekwaam bent.

Hoe werkt het?

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven om de volgende redenen:

  • In het belang van de openbare orde;
  • Om overlast te voorkomen of beperken;
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente;
  • De verkeersveiligheid;
  • De doelen van een bestemmingsplan.

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten, zoals de Wet milieubeheer en de Warenwet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Welke goederen of diensten u verkoopt;
  • Op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

Aanvullende informatie

Verordening Fysieke Leefomgeving

De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de Verordening Fysieke Leefomgeving(externe link) gemeente Bergen (L) 2022. Kijk voor meer informatie bij hoofdstuk 5, afdeling 3 Standplaatsen.

Toestemming grondeigenaar

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Marktplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.

Meer informatie

Neem contact op met ons via (0485) 34 83 83 of via info@bergen.nl.