Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Wilt u aankondigingsborden plaatsen of een spandoek ophangen langs de openbare weg? Dan doet u een melding bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Zij let op het volgende:

  • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
  • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
  • Is er overlast voor omwonenden?
  • Wordt het straatbeeld ontsierd?

Let op: de gemeente mag commerciële reclameteksten op borden weigeren.

Wat moet ik doen? 

U kunt een melding doen via:

Als u toestemming krijgt, mag u maximaal 15 borden plaatsen. De borden mogen maximaal 14 dagen staan.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u toestemming krijgt.

Aanvullende informatie

Voorwaarden spandoeken

De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

  • Zorg voor een stevige bevestigingsmethode;
  • Zorg voor een bevestiging die geen schade aan boom, muur of lantaarnpaal veroorzaakt;
  • Bekijk goed of op de locatie bevestigingsmogelijkheden aanwezig zijn;
  • Zorg dat het spandoek weersbestendig is.