Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, kan het zijn dat u een milieuvergunning moet aanvragen of een melding moet doen bij de gemeente. U kunt via het Omgevingsloket (externe link)controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. U kunt hier ook direct de vergunning aanvragen of de melding maken.

Hoe werkt het?

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodemgebruik. In het Omgevingsloket(externe link) staan al deze regels bij elkaar. Voor meer informatie doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket.

Wat moet ik doen? 

Check via het Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

Neem voordat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. Vraag daarna een vergunning aan via het Omgevingsloket(externe link). U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. 

Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. 

U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Zorg dat u op tijd de melding doet. Welk termijn voor u geldt vindt u op het Omgevingsloket.(externe link) De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Het termijn voor ingewikkelde aanvragen kan afwijken van het termijn voor gewone aanvragen. Voor meer informatie kijk op het Omgevingsloket.(externe link)