Wat is het?

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM(externe link)) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Hoe werkt het?

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodemgebruik. Het Activiteitenbesluit(externe link) bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

Type A: geen melding en geen vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Type B: melding

De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

Type C: vergunning

De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

Wat moet ik doen? 

Check via de AIM of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

Neem voordat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. Vraag daarna een vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link). U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. 

Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. 

U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met uw activiteiten. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.