Wat is het?

U moet zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Hoe werkt het? 

U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert.

Wat moet ik doen?

Als ondernemer kunt u kiezen:

  • U vraagt de gemeente uw bedrijfsafval op te halen. Als u een privaatrechtelijk contract afsluit met de gemeente, dan krijgt u geen aanslag reinigingsrechten, maar een rekening.
     
  • U sluit een contract af met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen, vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO. Als u een contract afsluit, dan moet u het volgende aangeven:
    • Het soort afval;
    • De gemiddelde hoeveelheid van het afval;
    • Hoe vaak het afval ingezameld moet worden.