Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Gebouwen, woningen, kassen en fabrieken kunnen op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld met bodemenergie. Als u van deze energie gebruik wilt maken, kan het zijn dat u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Wat moet ik doen?

Ga naar het Omgevingsloket en controleer of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Zowel het doen van een melding als het aanvragen van een vergunning kunt u vervolgens direct regelen via het Omgevingsloket.

Aanvullende informatie

Bodemenergiesystemen

Er zijn twee systemen om gebruik te maken van bodemenergie:

  • In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.

Systemen vóór 1 juli 2013

Sinds 1 juli 2013 moet u melding doen wanneer u een gesloten systeem bouwt met een vermogen van minder dan 70 kW. Heeft u een systeem waarvoor nog niet eerder een melding is gedaan? Dan is het aan te raden dit alsnog te doen. De overheid heeft als taak erop toe te zien dat nieuw geplande systemen de goede werking van bestaande systemen niet overmatig gaan verstoren. Dit kan uiteraard alleen voor de systemen die bij de gemeente bekend zijn.

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.