Wat is het?

Gebouwen, woningen, kassen en fabrieken kunnen op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld met bodemenergie. Als u van deze energie gebruik wilt maken, doet u een melding of vraagt u een vergunning aan.

Wat moet ik doen?

Check bij het Omgevingsloket online(externe link) of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. U vraagt een vergunning aan als:

  • u een gesloten bodemenergiesysteem bouwt met een vermogen groter dan 70 kW;
  • u een open bodemenergiesysteem bouwt dat meer dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt;
  • u een bodemenergiesysteem bouwt in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie is opgesteld.

Zowel het aanvragen van een vergunning als het doen van een melding regelt u via het Omgevingsloket. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het systeem aan. Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren.

Aanvullende informatie

Bodemenergiesystemen

Er zijn twee systemen om gebruik te maken van bodemenergie:

  • In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.

Systemen vóór 1 juli 2013

Sinds 1 juli 2013 moet u melding doen wanneer u een gesloten systeem bouwt met een vermogen van minder dan 70 kW. Heeft u een systeem waarvoor nog niet eerder een melding is gedaan? Dan is het aan te raden dit alsnog te doen. De overheid heeft als taak erop toe te zien dat nieuw geplande systemen de goede werking van bestaande systemen niet overmatig gaan verstoren. Dit kan uiteraard alleen voor de systemen die bij de gemeente bekend zijn.