• Wilt u een huis kopen, dan eisen financieringsmaatschappijen of banken bij de verstrekking van een hypotheek soms dat u bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk aanlevert.
  • Heeft u grond in bezit of wilt u grond aankopen, dan kunt u te maken krijgen met bodemverontreiniging.
  • Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente.
  • Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen.
  • Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.
  • De hoogste bestuursrechter heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.
  • Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering, dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.
  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.