Bodem en grond

 • Bodemenergie

  Wilt u bodemenergie gebruiken, bijvoorbeeld voor een woning of kas? Dan moet u daar melding van doen of een vergunning aanvragen.

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Bent u eigenaar van een stuk vervuilde grond? Dan moet u dit laten schoonmaken. Ook meldt u dit bij de gemeente of provincie.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wilt u de gemeentegrond gebruiken? Kijk hier hoe u toestemming kunt aanvragen.

 • Graafmelding

  Wilt u graven met een graafmachine? Dan meldt u dit bij het Kadaster. Lees hier hoe u deze melding doet.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Als u kabels en leidingen in openbare grond wilt aanleggen, moet u dat eerst melden bij het Kadaster. Soms heeft u ook een vergunning nodig.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op het rioleringsnetwerk? Kijk dan hier wat u moet doen om een rioolaansluiting aan te vragen.

 • Rioolverstopping

  Heeft u een verstopt riool? Afhankelijk van de locatie van de verstopping kan de gemeente u helpen om het probleem op te lossen. Lees hier wat u moet doen.