Wat is het?

Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee:

  • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
  • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 bij 500 meter of kleiner is één graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding. 

Wat moet ik doen? 

U doet de melding bij het Kadaster. Doe dit maximaal 20 en minimaal 2 werkdagen voordat de graafwerkzaamheden beginnen.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan registreert u zich als klant van Kadaster-KLIC en maakt u gebruik van Mijn Kadaster.

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied, dan geldt een andere procedure.

Na de graafmelding

Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

Aanvullende informatie

Als u nog niet weet wanneer u gaat graven en u heeft wat langere voorbereidingstijd nodig, doe dan een Oriëntatieverzoek. Let wel: met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een graafmelding doen.