Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken als tuin of wei, voor opslag van bouwmaterialen of om een container op te plaatsen.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken;
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik meenemen? 

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een situatieschets van de grond.