Wat is het?

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Meld dit op voorhand bij het Kadaster.

Wat moet ik doen? 

U doet een melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

  • Een omschrijving van de werkzaamheden;
  • Een planning van alle werkzaamheden;
  • De geplande startdatum en duur van de werkzaamheden;
  • Het soort aan te leggen kabel of leiding;
  • Het aantal aan te leggen kabels of leidingen;
  • Gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé).

Aanvullende informatie

In sommige situaties is melden niet genoeg:

  • Plaats u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject? Vraag de gemeente dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Plaatst u kabels of leidingen boven de grond? Vraag ook dan een omgevingsvergunning aan.

Meer informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.