Omgevingsvergunning

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het? 

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. 

Wat moet ik doen?

Vooroverleg Omgevingsvergunning

Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. U kunt bijvoorbeeld een vooroverleg Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. U vraagt een vooroverleg aan via onderstaand formulier.

Formulieren

Omgevingsvergunning aanvragen

Check op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket vindt u ook hoe ver van te voren u de vergunning dient aan te vragen voor uw activiteit.

Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

Het hangt af van uw aanvraag welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een berekening of bouwtekening;
  • Plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • Een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • Een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • Details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. 

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Voor uitgebreide aanvragen gelden andere termijnen. Kijk voor meer informatie op het Omgevingsloket of neem contact met ons op via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvullende informatie

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

In een bestemminsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u de grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemminsplan staat, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan. Met deze vergunning kunt u uw plannen toch uitvoeren. Kijk voor meer informatie over de omgevingsvergunning strijdig gebruik op deze pagina.