Sinds 1 oktober 2010 bestaat de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel dat u meer toestemmingen nodig heeft, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

Vergunningen die in behandeling zijn voor bijvoorbeeld (ver)bouw activiteiten, kappen van bomen, plaatsen van reclame uitingen, slopen, kunt u inzien.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er in uw omgeving gebeurt?

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de Wabo kunt u vinden via het Kenniscentrum Infomil. Heeft u vragen? Wilt u meer informatie over een bepaalde vergunningaanvraag? Stuur dan een e-mail naar de gemeente of bel het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0485) 34 83 83. 

Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing

Er bestaan ook omgevingsvergunningen die een uitgebreide procedure volgen omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunningen zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Onderstaande knoppen verwijzen u naar u een overzicht van de omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing die in procedure zijn of al zijn verleend.

De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing vindt u hieronder.

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

U kunt ook een vooroverleg Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit doet u als u uw plannen in strijd zijn met het beleid en eerst wilt voorbespreken met de gemeente.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U kunt ook een vooroverleg Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit doet u als u uw plannen in strijd zijn met het beleid en eerst wilt voorbespreken met de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Wat kost het?

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel behorende bij de legesverordening van de gemeente Bergen (L).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Formulieren

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u via de website van omgevingsloket doen.

Het aanvragen van vooroverleg kunt u via de volgende formulieren doen:

> Online aanvraag Vooroverleg Omgevingsvergunning Bedrijven

> Online aanvraag Vooroverleg Omgevingsvergunning Particulieren