Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Vooroverleg Omgevingsvergunning

Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. U kunt bijvoorbeeld een vooroverleg Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. U vraagt een vooroverleg aan via onderstaand formulier.

Formulieren

Omgevingsvergunning aanvragen

Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.

Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

Het hangt af van uw aanvraag welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een berekening of bouwtekening;
  • Plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • Een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • Een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • Details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. 

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvullende informatie

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

In een bestemminsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u de grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemminsplan staat, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan. Met deze vergunning kunt u uw plannen toch uitvoeren. Kijk voor meer informatie over de omgevingsvergunning strijdig gebruik op deze pagina.