De gemeente hanteert in de ruimtelijke ordening een belangrijk instrument: het bestemmingsplan. Via dit plan krijgt het ruimtelijk beleid van de gemeente Bergen vorm. Het plan bindt iedereen: de gemeente, burgers en bedrijven. Het is een toetsingsgrondslag voor diverse vergunningen, waarvan de belangrijkste de omgevingsvergunning is.

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u:

  • een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken;
  • een bestaand pand wilt verbouwen;
  • het gebruik van het pand wilt wijzigen.

Bekendmaking bestemmingsplannen

Informatie over bekendmakingen van bestemmingsplannen vindt u op de pagina Officiële bekendmakingen

Inzien in procedure zijnde bestemmingsplannen

Deze kunt u zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum of op de website van Ruimtelijke plannen

Meer informatie

Meer informatie leest u op de onderstaande pagina's.