Wat is het?

De gemeente hanteert in de ruimtelijke ordening een belangrijk instrument: het bestemmingsplan. Via dit plan krijgt het ruimtelijk beleid van de gemeente Bergen vorm. Het plan bindt iedereen: de gemeente, burgers en bedrijven. Het is een toetsingsgrondslag voor diverse vergunningen, waarvan de belangrijkste de omgevingsvergunning is.

Hoe werkt het?

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u:

 • een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken;
 • een bestaand pand wilt verbouwen;
 • het gebruik van een pand wilt wijzigen.

Aanvullende informatie

Meer informatie leest u op de onderstaande pagina's.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Wilt u een bestemmingsplan van een bepaald gebied inzien? Lees hier waar en hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag? Dan vraagt u de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen.