De gemeente hanteert in de ruimtelijke ordening een belangrijk instrument: het bestemmingsplan. Via dit plan krijgt het ruimtelijk beleid van de gemeente Bergen vorm. Het plan bindt iedereen: de gemeente, burgers en bedrijven. Het is een toetsingsgrondslag voor diverse vergunningen, waarvan de belangrijkste de omgevingsvergunning is.

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u:

 • een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken;
 • een bestaand pand wilt verbouwen;
 • het gebruik van het pand wilt wijzigen.

Meer informatie leest u op de onderstaande pagina's.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Wilt u het bestemmingsplan van een locatie aanpassen? Hier zitten regels en voorwaarden aan. Lees hier wat u moet doen en welke regels er aan verbonden zitten.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Wilt u een bestemmingsplan van een gebied bij u in de buurt inzien? Lees hier waar en hoe u het bestemmingsplan kan bekijken.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Wilt u bouwen in een gebied waar dit van het bestemmingsplan niet mag? Dan moet u een bouwvlak laten toevoegen aan het plan. Kijk hier hoe u dat doet.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  U wilt grond of een gebouw op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig.