De gemeente hanteert in de ruimtelijke ordening een belangrijk instrument: het bestemmingsplan. Via dit plan krijgt het ruimtelijk beleid van de gemeente Bergen vorm. Het plan bindt iedereen, de gemeente, burgers en bedrijven. Het is een toetsingsgrondslag voor diverse vergunningen, waarvan de belangrijkste de omgevingsvergunning is.

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u:

  • een stuk grond wilt bebouwen of gebruiken
  • een bestaand pand wilt verbouwen
  • het gebruik van het pand wilt wijzigen

Bekendmaking bestemmingsplannen

Informatie over bekendmakingen van bestemmingsplannen vindt u op de pagina Officiële bekendmakingen

Inzien in procedure zijnde bestemmingsplannen

Deze kunt u zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum of op de website van Ruimtelijke plannen

Meer informatie

Meer informatie leest u op de onderstaande pagina's.