Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis of via Ruimtelijkeplannen.nl. In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Wat moet ik doen?

U kunt zich bij de gemeente melden. Er is een ruimte gereserveerd waar bestemmingsplannen kunnen worden ingezien.

Nieuwe bestemmingsplannen moeten digitaal beschikbaar worden gesteld. Deze kunt u inzien via het de website van Ruimtelijke plannen.

Hoe lang duurt het?

Een bestemmingsplanprocedure kost veel tijd, gemiddeld 6 tot 12 maanden. Dit is afhankelijk van het type plan, activiteiten, en of er zienswijzen worden ingediend en/of beroep wordt ingesteld tegen het plan.

Aanvullende informatie

Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen (plankaarten)
  • regels over de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd en worden ook ter inzage gelegd.

Richt u zich tot de instantie die het plan heeft opgesteld om de plannen in te zien. Deze plannen worden ook digitaal beschikbaar gesteld via landelijk portaal voor ruimtelijke plannen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85