Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. U kunt het bestemmingsplan van een bepaald gebied bekijken in het gemeentehuis of op Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Wat moet ik doen?

Bekijk bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis. Als u een bestemmingsplan in het gemeentehuis wilt bekijken, maakt u eerst een afspraak.

Aanvullende informatie 

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting op het bestemmingsplan en waarom voor die regels is gekozen.