Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mag worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig heeft?

Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels overzichtelijk bij elkaar. Vanuit deze check kunt u de aanvraag doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

In één keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen.

Hoe werkt het? 

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • U in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven.
 • U een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin.
 • U een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning.
 • U een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn.
 • U weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • U een vakantiehuisje gebruikt als woning.

Wat moet ik doen? 

Bekijk via het Omgevingsloket(externe link) het omgevingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied. 

Let op: voor plannen die zijn gestart voor 1 januari 2024 kijk op ruimtelijkeplannen.nl.(externe link)


Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen. Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck op het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt.
Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u de vergunning aan via datzelfde Omgevingsloket.

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het omgevingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Meer informatie of een vooroverleg?

Voor vragen, meer informatie of een vooroverleg neem contact met ons op via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.