Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan. Met deze vergunning mag u uw plannen toch uitvoeren.

Bestemmingsplan aanpassen

U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan aan te passen. Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt dat vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het? 

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning;
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
 • u een weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning.

Wat moet ik doen? 

Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied. Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen. Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, checkt u via Omgevingsloket online(externe link) of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan vraagt u de omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het Omgevingsloket doet u dit met één aanvraag.

Vooroverleg omgevingsvergunning

U kunt een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dat doet u via onderstaande formulieren.

Wat moet ik meenemen? 

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers);
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt;
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken;
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit gaat zien;
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied;
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente;
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn bij ingewikkelde aanvragen

Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.